Ydinkysymyksiä verkkosivujen laatimisen pohjaksi

Ennen kuin alamme laatia yrityksellenne verkkosivuja on tärkeää pohtia tiettyjä ydinkysymyksiä, kuten yrityksenne ydinviestiä ja kilpailijoitanne. Toivommekin, että pohdit seuraavia kysymyksiä verkkosivujesi laatimisen pohjaksi:

– Mikä on yrityksenne ydinviesti, jonka haluatte välittää asiakkaillenne sekä suurelle yleisölle?
– Ketkä ovat yrityksenne kilpailijoita ja minkä viestin he haluavat viestittää asiakkailleen sekä suurelle yleisölle?
– Mikä erottaa yrityksenne kilpailijoistanne?
– Ketkä ovat sivustosi kohdeyleisöä ja mitä he pitävät tärkeänä?
– Mihin toimintaan yrityksenne haluaa ohjata sivustolleen tulevia käyttäjiä?
– Mitkä ovat yrityksenne vahvuudet ja erityisosaaminen?
– Mistä yrityksenne on erityisen ylpeä?
– Mitkä ovat yrityksenne heikkoudet sekä suurimmat haasteet?
– Mitkä ovat yrityksenne merkityksellisimmät myyntiargumentit?
– Millainen yrityskulttuuri yrityksessänne vallitsee?
– Millaisia työntekijöitä yrityksessänne työskentelee?
– Millaisia arvoja työyhteisössänne pidetään tärkeinä?
– Millaisilla adjektiiveilla kuvailisit yritystänne?
– Minkä verkossa sijaitsevan osa-alueen haluaisitte valloittaa?
– Mitä hakusanoja käytettäessä haluatte mahdollisten asiakkaiden löytävän sivustollenne? sekä
– Mitä sosiaalisen median verkostoja yrityksenne haluaa ottaa käyttöön?

Edellä mainittujen kysymysten pohjalta luodaan visio yrityksestä sekä siitä suunnasta, johon verkkosivujen laatimisella pyritään. Vision pohjalta mietitään, millaiseen brandiin yrityksesi osalta pyritään ja millaisten keinojen kautta tähän tavoitteeseen pyritään. Vision ja ymmäryksen luominen yrityksenne toiminnasta auttaa meitä ymmärtämään yrityksenne toimintaa pintaa syvemmältä, jolloin meidän on mahdollista luoda läheiset kumppanuussuhteet jokaisen asiakkaan kanssa.

Mikä on brandi?

Brandia voisi kuvailla yrityksen maineeksi; brandilla ei tarkoiteta pelkästään esitettä, logoa tai verkkosivustoa, vaikka nämä toki osaltaan auttavatkin luomaan tuotteen tai palvelun brandin, vaan brandi on jotakin paljon enemmän. Tuotteen tai palvelun brandi syntyy sen ollessa vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa – kaikki kontaktipisteet asiakkaan kanssa ovat merkityksellisiä tuotteen tai palvelun käyttökokemuksesta visuaaliseen ilmeeseen, asiakaspalveluun, mainontaan sekä verkkosivuihin asti. Brandi ikäänkuin lupaa asiakkaalle jotakin tiettyä kyseessä olevasta tuotteesta tai palvelusta. Kaikki tuotteeseen tai palveluun liittyvä viestintä niveltyy tuotteen tai palvelun brandiin. Brandi kertoo ikäänkuin yrityksen tarinan ja brandaaminen on taito kertoa tuo tarina kuluttajaa kiinnostavalla tavalla.

Brandin luomisessa visuaalisella ilmeellä on suuri merkitys, koska tämä ilme luo konkreettisen kosketuspinnan asiakkaiden kanssa. On todettu, että verkkosivuston uskottavuuteen liittyvästä palautteesta jopa 75% käsittelee sivuston ulkoista olemusta. Jopa 94% ensivaikutelmasta koostuu sivuston visuaalisesta ilmeestä! Emme aina edes tiedosta, kuinka voimakkaasti voimme vaikuttaa toisiin ihmisiin visuaalisin keinoin!

Ensivaikutelman ollessa miellyttävä, jatkamme sivustoon tutustumista. Tällöin korostuu sivuston sisältö, joka on yksi tärkeimmistä pitkän tähtäimen keinoista rakentaa brandia. Hyvän sisällön avulla sivustosi löytyy hakukoneista ja hyvää sisältöä jaetaan sosiaalisen median kanavien kautta. Hyvän sisällön kautta saat asiakkaiden huomion! Median tavoin toimivat yritykset tulevat huomatuiksi! Muistathan kuitenkin, että hyvä ja kestävä brandi perustuu aina totuuteen ja läpinäkyvyyteen! Hyvin laadittu brandi tuo tuotteellesi tai palvelullesi reippaasti lisäarvoa!

Kun olemme luoneet yrityksellesi toimivan brandin, autamme sinua myös suojaamaan brandisi luvatonta käyttöä vastaan lainsäädännön tarjoamin keinoin, joita ovat esimerkiksi tavaramerkit, patentit, tekijänoikeudet, sopimukset sekä erilaiset strategiat.
Kerromme sivulla ”Kilpailuetuja vahvan brandin avulla!” tarkemmin siitä, mihin brandin luomisessa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota ja millaisia etuja vahva brandi yrityksellesi tuo. Luethan lisää brandin luomisen eduista kyseiseltä sivulta! Nykyaikaisessa kilpailutilanteessa brandin luominen voi olla ratkaiseva kilpailuetu hankkiessasi uusia asiakassuhteita. Brandin luomisessa on tärkeää pohtia myös sitä aikooko yrityksesi toimia tulevaisuudessa pelkästään kotimaassa vai myös ulkomailla? Jos tarkoituksena on toimia sekä kotimaassa että ulkomailla kannattaa myös imagoa pohtia tältäkin kannalta.