Kilpailuetuja vahvan brandin avulla!

Miksi yrityksellesi, tuotteillesi tai palveluillesi kannattaa luoda vahva brandi? Mitä lisäarvoa vahva brandi tuo yrityksellesi, tuotteillesi tai palveluillesi? Valitettavan usein vahvan brandin merkitystä vähätellään ja saatetaan pitää jopa ”markkinamiesten kikkailuna”. Tämä on kuitenkin aivan väärä tapa suhtautua brandaamiseen, jonka laiminlyöminen vaikuttaa negatiivisella tavalla helposti koko yrityksesi menestymiseen – tai ehkä oikeammin pitäisi sanoa, että koko yrityksesi menestymättömyyteen.

Vahvan brandin avulla yrityksesi, tuotteesi tai palvelusi erottuvat kilpailijoistasi. Muistatko, kun pyysimme sinua pohtimaan, keitä kilpailijasi ovat ja mikä on kilpailijoidesi ydinviesti? Kysyimme tätä kartoittaaksemme kilpailutilannetta alallasi ja pohtiaksemme keinoja, joilla yrityksesi, tuotteesi tai palvelusi erottuisivat näistä kilpailijoista saaden täten vahvan kilpailuedun kilpailijoihisi nähden! Tällä tavoin vahva brandi on kiinteällä tavalla yhteydessä sekä yrityksen kilpailukykyyn että tulokseen.

Jotta yrityksesi, tuotteesi tai palvelusi saavuttaisivat menestystä, pelkkä brandisi tunnetuksi tekeminen ei vielä kuitenkaan riitä. Meidän täytyy luoda brandillesi sellaiset olosuhteet, että se pystyy valtaamaan oman paikkansa kuluttajien mielissä. Meidän tulee saada kuluttajat arvostamaan brandiasi! Tähän pyrimme esimerkiksi nostamalla esiin yrityksesi, tuotteesi tai palvelusi hyvät puolet, joita pyysimme sinua listaamaan aikaisemmin ylös. Kun saamme kuluttajat arvostamaan sinua, luomme samalla kestävää pohjaa, jolle on mahdollista rakentaa kasvua tulevaisuudessa. Tältä pohjalta on myös mahdollista kasvattaa pitkän tähtäimen myyntiä, mikä puolestaan auttaa toimintaa kokonaisuudessaan kehittymään. Vaikka vaikeat taloudelliset ajat jatkuisivat, kuluttajien arvostuksen puolelleen voittanut brandi kantaisi yritystäsi läpi näiden vaikeidenkin taloudellisten aikojen.

Tutkimuksia

Jotta yrityksellesi, tuotteellesi tai palvelullesi saataisiin luotua arvostettu brandi, tarvitaan tätä varten jatkuvaa tietovirtaa. Sama koskee tilanteita, joissa brandia halutaan kehittää ja uudistaa, mikä on nykymaailmassa myös ehdoton edellytys arvostetulle brandille; nykyisessä hektisessä ja alati muuttuvassa maailmassa paikalleen jämähtänyt brandi ei ole kovin kilpailukykyinen. Markkinoidesi hallitsemiseksi tarvitset jatkuvasti markkinatietoa, joka on täsmällistä ja jota päivitetään riittävän usein. Lisäksi tarvitset tällaista tietoa myös asiakkaistasi sekä siitä kuinka tyytyväisiä asiakkaasi ovat yritykseesi, tuotteeseesi tai palveluusi sekä millaisia mielikuvia he niihin liittävät. Jos nämä tutkimustulokset ovat riittävän hyviä, voidaan niistä saada oikein käytettyinä jopa yrityksesi markkinoinnin valttikortteja!

Taloustutkimus on kiinnostunut selvittämään eri alojen brandien tunnettavuutta, arvostusta ja kuluttajien kiinnostusta hankkia kyseisen brandin tuotteita. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää brandeista ne, jotka ovat tällä hetkellä vahvimpia sekä se mitkä brandeista ovat nousussa ja mitka brandeista ovat laskussa. Käytämme tällaisten taloustutkimusten tietoja selvittääksemme ja seurataksemme sinun brandisi menestymistä sekä yrityksenne kannalta merkittävimmän kilpailijakentän kehittymistä. Näiden tulosten pohjalta voimme yhdessä päättää, mihin suuntaan brandiasi aletaan kehittää. Taloustutkimus selvittää myös ne brandit, joita päätöksiä tekevät henkilöt harkitsisivat hankintapäätösten ollessa käsillä. Voimme selvittää, kuuluuko sinun brandisi näiden hankintapäätöksiä tekevien henkilöiden hankintalistalle. Tuloksia on mahdollista tutkia alueittain, jolloin selviää esimerkiksi se, millä alueilla yrityksenne, tuotteenne tai palvelunne ovat suosittuja ja millä alueilla vähemmän suosittuja. Tätä tietoa voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi suunniteltaessa seuraavia mainoskampanjoita.

Lisätietoja

Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme arkisin kello 8-17 välisenä aikana sekä lauantaisin kello 9-15 välisenä aikana. Asiakaspalvelumme ei ole avoinna sunnuntaisin. Asiakaspalvelumme puhelinnumero on +358 65456786. Jos puhelinpalvelussamme on ruuhkaa, jätä viesti vastaajaan, niin asiakaspalvelumme palaa asiaan mahdollisimman pian. Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme myös sähköpostitse osoitteella asiakaspalvelu@max.fi . Asiakaspalvelumme pyrkii vastaamaan kaikkiin sähköpostitse tulleisiin yhteydenottoihin kahden arkipäivän sisällä, mutta otathan huomioon, että kiireisimpinä aikoina vastaaminen saattaa kestää kauemmin. Jos asiasi on kiireellinen, suosittelemme, että soitat!
Asiakaspalvelumme neuvoo sinua mielellään juuri sinun yrityksellesi parhaan mahdollisen palvelun valitsemisessa. Asiakaspalvelumme myös ohjaa sinut tarvittaessa eteenpäin tällaisesta palvelusta vastaavan henkilön juttusille. Luodaan yhdessä sinulle arvostettu ja menestyvä brandi!